Hadesden taharet ikidir:

1- Abdestsiz olanın abdest almasıdır.

2- Cünüp olanın, gusül etmesidir.

Vudû’, abdest; teveddî, abdest almak; gasl, bir şeyi yıkamak; igtisâl, gusül abdesti almak; gusül de, gusül abdesti demektir.

Abdesti olmayana (Muhdis) denir. Gusül abdesti olmayana (Cünüb) denir.

(Halebî-i sagîr)de buyuruluyor ki:

Abdestin farzları, sünnetleri, edebleri ve menhî yani memnu olan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kâfir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan Hanefi, hemen omuzuna selâm verip, namazdan çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp, namazını baştan tekrar kılar. Maliki mezhebinde, namazı bozulmaz. O anda özür sâhibi olur.

Abdest almak ve gusletmek, ikisi de namazın şartıdır, yani namaza bağlı farzlardır. Namazın şartlarından biri, hadesten taharettir. Bu da, cünüp olanın gusletmesi, abdesti olmayanın abdest alması demektir. Namaz kılan ve kılmayan herkesin, bir namaz vaktini cünüp geçirmesi, büyük günah olur.