Bir nimetin gelmesi, bir musibetin kalkması, bir musibete uğrayan veya günahkâr bir kimse görüldüğü durumlarda, secde-i şükür yapılması sünnettir.

Secde-i tilavet ve secde-i şükrün şartları; namazın şartlarının aynısıdır. Ayrıca secde-i tilavet ve secde-i şükür ile sebepleri arasında örfen uzun bir zaman geçmemesi gerekir. Şayet kişi abdestli değilse, 4 defa şöyle der:

“Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vellahü ekberü ve la havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim.”

Secde-i tilavet ve secde-i şükrün rükünleri

Secde-i tilavet ve secde-i şükrün rukünleri şunlardır:

1- Niyet.

2- Tekbiret-ül-ihram.

3- Bir kere secde yapmak.

4- Oturduktan sonra selam vermek. Şayet secde-i tilavet, namazda yapılıyorsa, cemaat imamına uyar. İmam ve tek başına namaz kılan ise, sadece kalb ile niyet getirirler, dil ile niyet getirilmez.

Secdede, şöyle denir:

“Secede vechi li-llezi halekahü ve savverehü ve şakke sem’ahü ve besarehü bi havlihi ve kuvvetihi fe-tebareke-llahü ahsen-ül-hâlikîne.”